2018

Nytt presidium i kommunfullmäktige

2018-10-23

Under gårdagens möte i kommunfullmäktige valdes ett nytt presidium. Peter Friström (S) valdes till ordförande.

Till förste vice ordförande valdes Martin Ahlman (KD), till höger på bilden, och till andre vice ordförande valdes Rudi Benedek (M), till vänster på bilden.

En ny valberedning valdes också. Christer Kronblad (S) valdes till ordförande i  valberedningen och Christoffer Johansson (M) till vice ordförande.

Övriga ledamöter i valberedningen:
Leif Åhlin (C)
David Winerdal (KD)
Jonny Elazouki (MP)
Metin Hawsho (L)
Tommy Hansson (SD)

Styrelser och nämnder väljs den 17 december.