Nytt stöd till evenemang som stärker bilden av Södertälje

Södertälje kommun har inrättat ett nytt anslag på 500 000 kronor till stöd för evenemang som stärker bilden av Södertälje. Målet är att det ska bli fler varumärkesstärkande evenemang som skapar sammanhållning, bidrar till att öka attraktionskraften och ger positiva effekter på besöksnäringen.

Södertälje kommun har inrättat ett nytt anslag på 500 000 kronor till stöd för evenemang som stärker bilden av Södertälje. Målet är att det ska bli fler varumärkesstärkande evenemang som skapar sammanhållning, bidrar till att öka attraktionskraften och ger positiva effekter på besöksnäringen.

Evenemang betyder mycket för en plats. Med bra evenemang ökar attraktionskraften för en plats samtidigt som det skapar en stolthet för platsen och för samman människor. Ett väl genomfört evenemang genererar även ekonomi och sysselssättning inom besöksnäringen.

– Vi kan göra mycket mer än idag för att uppmärksamma de tävlingar och evenemang som sker i Södertälje, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S). Vi är glada för att så mycket fint anordnas här och ser gärna mer som gör att ännu fler vill besöka vår vackra kommun.

Anslaget är en del i Södertälje kommuns arbete med ett attraktivt Södertälje.

– Ett samlat grepp om Södertäljes platsvarumärke togs 2015, säger näringslivschef Karin Voltaire. Det arbetet mynnade ut i en gemensam plattform som visar Södertäljes starka sidor, och att arrangera evenemang är en betydande del i det. Därför är det extra kul att få vara med och uppmuntra till att fler intressanta evenemang genomförs i Södertälje.

Ett av kraven för att få pengar är att projektet ska vara ekonomiskt hållbart även utan stödet. Andra kriterier är att evenemanget ska hålla genomgående god kvalitet och på ett positivt sätt marknadsföra Södertälje. Anslaget kan sökas löpande av organisationer, föreningar eller privatpersoner i och utanför Södertälje som vill arrangera evenemang i Södertälje.

Evenemangsstödet kan sökas fram till den 31 maj 2017. Ansökningarna kommer att behandlas löpande. Skulle det finnas medel kvar för ytterligare evenemangsstöd kommer ansökningsperioden att förlängas.

Mer information:

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se

Karin Voltaire, näringslivschef, 08-523 047 33, karin.voltaire@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

vxl: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje