Nytt stort steg för upp till 700 nya bostäder i Södertälje

Fyra aktörer har valts ut av Södertälje kommun för att delta i arbetet med att utveckla området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Idag fattade kommunstyrelsen beslut om ett för-markanvisningsavtal för området, med potential på upp till 700 nya bostäder.

Fyra aktörer har valts ut av Södertälje kommun för att delta i arbetet med att utveckla området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Idag fattade kommunstyrelsen beslut om ett för-markanvisningsavtal för området, med potential på upp till 700 nya bostäder.

Det handlar om en av de större markanvisningarna som Södertälje kommun genomfört de senaste åren. De aktuella aktörerna är Lundbergs, PEAB, Rikshem och Wästbygg som i det fortsatta arbetet har en potential att tillsammans bygga upp till 700 nya bostäder i området.

– Att förtäta Saltskog med nya bostäder och samhällsservice ligger helt i linje med våra ambitioner att bygga Södertälje helt och hållbart. Fler bostäder i nära anslutning till stadskärnan är även viktigt för våra exportindustriers personalförsörjning, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

Det har funnits ett stort intresse för att delta markanvisningsprocessera för områdena ”Daldockan” och ”Elverket” (belägen utanför centrumkärnan). Ett fyrtiotal byggaktörer har lämnat in intresseanmälningar, vilket är en historiskt hög siffra. De fyra byggföretag som Södertälje kommun nu har valt att gå vidare med är en blandning av fastighetsägare som redan känner Södertälje väl, men även en helt ny aktör på byggmarknaden i Södertälje.

Att teckna ett så kallat för-markanvisningsavtal betyder alla parter kan säkerställa sina respektive åtaganden fram till dess att ett slutligt markanvisningsavtal kan tecknas. Anledningen är att kommunen parallellt arbetar med en strukturplan för området. Genom strukturplanen och kommande detaljplaner säkerställs att ny bebyggelse kompletterar den befintliga och att området även kan erbjuda ny service och trivsamma platser för Södertäljeborna att leva och röra sig i. Närheten till naturen är en viktig utgångspunkt i detta arbete.

Mer information:

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S), 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje