Offensiv mot skräp och klotter

Nu fortsätter Södertälje kommun kampen mot nedskräpning och klotter i den offentliga miljön.

Som ett led i arbetet med att skapa trygghet, tillgänglighet och trivsel i Södertälje startar nu samhällsbyggnadskontoret en ny servicegrupp. Den består av 7-8 personer med uppgift att hålla ordning och reda i våra offentliga miljöer.

På väg mot ett tryggare Södertälje Därmed bockar vi också av en av de viktiga punkterna i det Trygghetsprogram som antogs av kommunfullmäktige i våras.
Samhällsbyggnadskontoret inbjuder till pressträff med information om nysatsningen.

Du träffar samhällsbyggnadschefen Einar Schuch och delar av den nya servicegruppen.Vi berättar också om vilken inriktning arbetet har för övrigt när det gäller den offentliga miljön.

Tid: Torsdag den 14 september kl 10.00.
Plats: Vid Marentrappan på Järnagatan i Södertälje centrum Ytterligare information: Einar Schuch, samhällsbyggnadschef, tel: 08-550 231 02, 0708-516 909.