Ombyggnationen av Luna kulturhus startar redan under hösten

Nu kommer det att gå fort. Luna kulturhus byggs om redan under hösten 2005 och blir helt färdigt under år 2006.
Ombyggnationen av Luna kulturhus är en satsning för att utveckla Södertäljes kulturliv, verksamhet och för att även fortsättningsvis vara ett modernt kulturhus.

När allt står klart kommer det att finnas en helt ny entré till Lunagallerian från Gågatan och den nuvarande ”blindtarmen” som heter S:t Ragnhildsgatan försvinner, liksom gången mellan Luna och Svensk kassaservice.

Hela Luna kulturhus samlas sedan en trappa upp i Lunagallerian dit det dras nya rulltrappor och hissar från galleriaentrén.

I de första etapperna, under hösten, byggs bland annat två butiksytor om till en ny lokal för Café Nova och en ny tidskriftsavdelning. Delar av det nuvarande entréplanet byggs om till butiker.

Nu skapar vi ännu bättre möjligheter att anpassa verksamheten för olika grupper av brukare, inte minst barn och ungdom. Luna kulturhus kan nu mycket mer bli en helhet och samordningen mellan utställningar, ungdomsverksamhet, barnverksamhet och bibliotek blir mycket mer levande och självklar.

Att Luna kulturhus verksamheter fortsatt har en hög tillgänglighet trots att entrén i gatuplan försvinner är mycket viktigt för att alla som önskar ska kunna ta del av bibliotek och övrig verksamhet. Därför måste stora ansträngningar göras för att garantera hög tillgänglighet.

Huvudentrén mot Storgatan måste förses med både rulltrappa och en handikappanpassad hiss för att fortsatt göra Luna kulturhus tillgängligt och attraktivt.

Lenny Clarhälls skulptur ”Skogen” kommer att bevaras och återuppföras i samråd med konstnären.
Ovanstående förutsätter att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningen förslag på sitt extra sammanträde den 22 augusti kl 15.30.

Mer information Wera Sundin, kulturhuschef, tel 0708 822 017 Torbjörn Neiman, kultur- och fritidschef, tel 0708 518 468