Överenskommelse klar med Assyriska FF och Syrianska FC

Södertälje kommun har träffat en överenskommelse med Assyriska FF och Syrianska FC. Nu tas ett gemensamt och långsiktigt grepp om verksamheten för de båda klubbarna när det gäller Södertäljes fotbollsarena.

Södertälje kommun har träffat en överenskommelse med Assyriska FF och Syrianska FC. Nu tas ett gemensamt och långsiktigt grepp om verksamheten för de båda klubbarna när det gäller Södertäljes fotbollsarena.

Överenskommelsen bygger på en dialog som har förts mellan kommunen och klubbarna under en tid. Syftet är att säkerställa den fortsatta verksamheten och kommunens möjlighet att ge lika villkor för de olika elitklubbarna i Södertälje, och att riskminimera ekonomin.

– Vi är nöjda med att vi har hittat en lösning som fungerar för alla parter, säger Anders Siljelöf, enhetschef på Södertälje kommun. Det är viktigt för kommunen att klubbarna fortsatt kan bedriva en bra barn- och ungdomsverksamhet. Överenskommelsen innebär också att kommunen får tillbaka pengar i ett långsiktigt perspektiv och att nyttjandet av fotbollsarenan minskas för att inte bygga upp nya kostnader för klubbarna.

I överenskommelsen finns en åtgärdsplan som reglerar klubbarnas ekonomiska åtagande, skuldreglering med avbetalningsplan och tillgång till Södertäljes fotbollsarena.

Mer information:
 
Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef, 08-523 064 64, Staffan.jonsson@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se


Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje