På initiativ av generalkonsuln i Shanghai, Lars Andreasson, var en delegation från Wuxi kommun, Kina, på officiellt besök i Södertälje kommun, hösten 2004.

Syftet med besöket var att etablera och utveckla kontakter både med kommunen och med företag i Södertälje. I programmet ingick besök på Astra Zeneca och Scania. Dessutom fanns också inslag av kontakter med företagarföreningen i Södertälje. Under besöket framkom det att Wuxi kommun är angelägna om att fortsätta kontakterna med Södertälje och dess näringsliv.

Som ett svar på inbjudan från Wuxi kommun, kommer en delegation från Södertälje att resa till Wuxi mellan den 11 och 17 februari. För resan har Södertälje kommun ansökt om och blivit beviljade medel från SALAIDA.

Resan syftar till att öka kontakterna med Wuxi och undersöka möjligheterna för fler handelsutbyten mellan företag i Södertälje och Wuxi/Shanghai. Med på resan är därför även representant från Handelskammaren och från Astra Zeneca. Syftet med besöket är även att undersöka möjligheten till utbyte mellan utbildningsverksamheten i Södertälje och i Wuxi.

Delegation: 1. Anders Lago, Chairman of the Municipal Executive committee 2. Karin Östlund, Chairperson of the Municipal Council 3. Mats Siljebrand, Leader of Opposition the Liberal Party 4. Marita Lärnestad, Leader of Opposition the Conservative Party 5. Mats Carlström, The Chief Executive Officer 6. Ann-Charlotte Gjöthlén, Chief Executive of the External Development 7. Ulla-Marie Hellenberg, Chief Executive of the Education 8. Inger Persson Wickbom, International Co-ordinator 9. Peter Nyström, Director, Corporate Communications, Astra Zeneca 10. Ann-Marie Fimmerstad, Chamber of Commerce

För ytterligare information, kontakta Ann-Charlotte Gjöthlen, tel 0708-51 6116 Anders Lago, tel 0708 - 51 84 61 Karin Östlund, tel 0708-51 84 09