Passar ditt tak för solceller?

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Den kan tas tillvara för uppvärmning eller för att producera el. Passar ditt hus för solceller?

Gå in på Solkartan  och kolla om ditt tak skulle kunna vara en lämplig plats för några solceller! Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. Sök efter ditt hus och klicka på taket så får du fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är.

Om du är intresserad av att få veta mer om vad det innebär att installera solceller kan du kontakta kommunens Energi- och klimatrådgivning, telefonnummer 08 - 29 11 29 eller info@energiradgivningen.se. Läs mer på hemsidan http://energiradgivningen.se