Personal släckte brand i förskola

Strax efter klockan 8 på tisdagsmorgonen kände personalen i köket på Högmohöjdens förskola att det luktade rök. Tack vare en snabb insats lyckades personalen på Högmohöjdens förskola släcka en brand i en korridor utanför köket och undvika att branden spred sig vilket kunde ha fått förödande konsekvenser.

Tack vare en snabb insats lyckades personalen på Högmohöjdens förskola släcka en brand i en korridor utanför köket och undvika att branden spred sig vilket kunde ha fått förödande konsekvenser.

Strax efter klockan 8 på tisdagsmorgonen kände personalen i köket på Högmohöjdens förskola att det luktade rök. Det visade sig att det var brand i en kontakt som var inkopplad i strömbrytaren som brann. Branden startade i en korridor utanför köket. Maha Adam från kostenheten agerade snabbt. Hon släckte branden med en kolsyresläckare samtidigt som personalen på förskolan larmade räddningstjänsten och utrymde förskolan.

-Hon är dagens hjältinna, säger Göran Lundberg, försäkringsansvarig på Södertälje kommuns säkerhetsavdelning.

Enligt Göran Lundberg har Maha Adam och personalen på förskolan agerat rådigt och föredömligt, exakt enligt det tillvägagångssätt som man ska när det uppstår en brand.

Tack vare att branden upptäcktes så tidigt och att personalen omedelbart larmade räddningstjänsten kunde brandkåren snabbt vara på plats.

Göran Lundberg och kollegan Kristin Waara, säkerhetssamordnare i brandfrågor på Södertälje kommun, konstaterar att det var viktigt och avgörande att personalen släckte elden så snabbt.

Mer information:

Görand Lundberg, försäkringsansvarig, Södertälje kommun,

08-523 023 79, goran.lundberg@sodertalje.se

Kristin Waara, säkerhetssamordnare i brandfrågor, Södertälje kommun,

08-523 024 77, kristin.waara@sodertalje.se