Plast i fokus under kommunens kemikalievecka

För andra året arrangerar Miljökontoret på Södertälje kommun en temavecka om kemikalier. I år ligger fokus på plaster i vardagen. Plast är ett vanligt material som kan vara farligt för både människor och miljö. Nu vill kommunen informera om hur plast kan användas på ett säkert sätt. Under veckan arrangeras publika aktiviteter både på Stadshuset och på flera platser i Södertälje.

För andra året arrangerar Miljökontoret på Södertälje kommun en temavecka om kemikalier. I år ligger fokus på plaster i vardagen. Under veckan arrangeras publika aktiviteter både på Stadshuset och på flera platser i Södertälje.

Plast är ett vanligt material som kan vara farligt för både människor och miljö, genom sitt innehåll av skadliga ämnen och genom läckage ut i naturen av så kallade mikroplaster. Nu vill kommunen informera om hur plast kan användas på ett säkert sätt.

– Vi vill sprida information om vad plast är, på vilka sätt plast kan vara skadligt och vad man kan göra för att använda plast på ett säkert sätt, säger miljökontorets chef Helena Götherfors. Det är en viktig fråga eftersom plast finns så påtagligt i vår vardagsmiljö. Vi är väldigt taggade och ser fram emot att prata plast med Södertäljeborna.

Onsdagen den 14 september finns det möjlighet att fråga miljökontorets medarbetare om kemikalier och plast på fem platser i kommunen:

Kl. 11-14 Centralstationen, Södertälje centrum, Gågatan, Södertälje centrum, Järna centrum

Kl. 15-17 Brunnsängs centrum, Ronna centrum

Övriga programpunkter:

Tisdag den 13 september
11.00-12.00 Möt miljöexperter i Stadshusets foajé
12.15-12.30 Filmvisning om plast och kemikalier i Trombon, Stadshuset
12.30-13.30 Cecilia Hedfors, Naturskyddsföreningen, föreläser om plastproblem

Fredag den 16 september
11.00-12.00 Möt miljöexperter i Stadshusets foajé
12.15-12.30 Filmvisning om plast och kemikalier i Trombon, Stadshuset
12.30-13.30 Tomas Thernström, avfallssamordnare Södertälje kommun, föreläser om plastens spridningsvägar

Mer information:

Tim Lux, gruppchef Miljökontoret, 08-523 033 60, tim.lux@sodertalje.se
Helene Andersson, pressekreterare 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se