2018

Plastavfallet, en utmaning för EU

2018-01-17

25 miljoner ton plastavfall per år, så mycket genereras i EU. Utav de 25 miljoner tonen exporteras ca 85%  av avfallet till Kina. Nu sätter importförbudet i Kina stopp för detta vilket nu tvingar EU att hitta andra lösningar.

EU-kommissionn har därför tagit fram en plaststrategi för EU som innebär att man inom 12 år ska all plast återvinnas inom EU. För att möjliggöra detta måste vår plastförbrukning minska och strategin tar fasta just på detta:

  • 2030 ska alla plastförpackningar på EU:s marknad ha återvunnits.
  • Plast avsedda för engångsbruk ska minskas
  • Mikroplast användningen ska minskas
  • Återvinning av förpackningar ska vara lönsamma för företag
  • Nya regler om mottagningsanordningar i hamnar ska minska nedskräpning till havs.

Om inte ändringarna genomförs snarast, kommer det till 2050 vara mer plast än fisk i våra hav.

Kina sätter nu alltså stopp för import av

plastavfall. Vilket betyder att EU nu själv måste öka kapaciteten till återvinning av plastavfallet. För att illustrera konsekvensen av stoppet av avfallet i Kina kan Irland vara ett exempel. Här har 95% av landets plastavfall exporterats till Kina.Sverige väntas inte bli påverkade i något större utsträckning. Detta för att Sverige generellt sätt har importerat mer avfall än man exporterat.