2018

Positiv resultatutveckling i kommunens grundskolor

2018-01-09

Årets nior i Södertälje har fått sina terminsbetyg som visar på det bästa höstterminsresultatet på flera år.

Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 har förbättrats från 202 poäng år 2016 till 207 poäng. Motsvarande resultat för fem år sedan låg på 186 poäng. Även andelen behöriga till yrkesförberedande program har förbättrats från föregående år, från 72,6 procent till 78,5 procent.

– Den positiva utvecklingen handlar om ett systematiskt och konkret arbete med fokus på att hela tiden förbättra kvaliteten i undervisningen. Vi har arbetat med samma struktur för detta utvecklingsarbete under sju år, vilket i sig är en framgångsfaktor, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör.

Hon tycker att skolledare och framför allt lärare i kommunen gör ett imponerande arbete:
­– De har höga förväntningar på eleverna men arbetar även hela tiden med att se hur de kan utveckla sin egen undervisning. Samarbetet mellan skola, elev och föräldrar har också utvecklas positivt och har haft stor betydelse för många elever, säger Monica Sonde.