Positivt omdöme för Södertäljes företagsklimat

Företagarna anser att företagsklimatet i Södertälje har förbättrats under det senaste året.
Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i landets kommuner.

Södertälje har under det senaste året klättrat från 173:e till165:e plats bland landets 290 kommuner.

– Resultatet visar att vi nu har brutit en negativ trend och att våra ansträngningar för att förbättra servicen till företagarna har gett resultat. Vi befinner oss på rätt väg och det är rimligt att vi redan nästa år är en av de 100 bästa kommunerna, säger kommunens utvecklingschef Ann-Charlotte Gjöthlén.
Ett exempel på den förbättrade servicen är den företagslots som kommunen har anställt.

Kommunledningen har också infört kontinuerliga företagsbesök för att öka förståelsen för företagarnas villkor.

– I dialog med näringslivet tar vi nu fram ett näringslivsprogram för att möjliggöra en samlad och konsekvent näringslivssatsning från kommunens sida, säger Ann-Charlotte Gjöthlén.

Södertälje har ett starkt näringsliv och Scanias koncentration av verksamhet till Södertälje och Svenska Volkswagens beslut att investera i Södertälje är exempel på detta.

– Vi måste också bli ännu bättre på att möta se de mindre företagen. Majoriteten av våra 4 800 företagen är små och vi måste bli bättre på att upparbeta kontakterna med dem, säger Ann-Charlotte Gjöthlén.

Södertälje är den av länets kommuner som har högst tillväxt per capita. Detta enligt den prognos som företaget Experian presenterade tidigare i våras. Kommunen satsar nu för att ytterligare förstärka Södertäljes roll i regionen. Stadskärnan utvecklas och bostadsbyggandet ökar kraftigt.

– Kommunens satsningar tillsammans med näringslivet för att skapa en ny högskola är ytterligare ett exempel på investeringar som kommer att gynna företagandet i Södertälje, säger Ann-Charlotte Gjöthlén.
Den 8 juni bjuder kommunen tillsammans med Svenskt Näringsliv in det lokala näringslivet till en diskussion om företagsklimatet i Södertälje.

För ytterligare information: Ann-Charlotte Gjöthlén, utvecklingschef, Södertälje kommun, tel 0708-516 116