Positivt resultat för Södertälje kommun

Resultatet för 2011 blev 59 miljoner kronor, vilket är 24 miljoner bättre än budgeterat.

Årets resultat innebär att kommunen för andra året i rad har ett positivt resultat. Resultatet är dock 47 miljoner kronor sämre än föregående år. Variationer i ett antal engångsposter ligger bakom resultatförsämringen.

Kommunen klarar balanskravet
För kommunernas ekonomi gäller ett lagstadgat balanskrav från och med år 2000. Årets balansresultat blev 72 miljoner kronor efter korrigeringar, vilket innebär att Södertälje kommun klarar balanskravet även detta år.

24 miljoner till barn och unga
Balanskravet ger kommunerna möjlighet att "öronmärka" vissa resultat för särskilda ändamål. Av årets resultat avsätter kommunen 24 miljoner till en social fond för trygghetsskapande insatser för barn och unga att användas under åren 2013 till och med 2015.