2018

Presentation av KTH:s nysatsningar i Södertälje

2008-03-11

KTH nysatsar i Södertälje för att bli den nya industrihögskolan med företagsnära utbildningar för högskoleingenjörer. På onsdag förmiddag den 12 mars arrangeras ett seminarium kring möjligheterna för Campus Telge.

Under dagen kommer KTH att beskriva sin bild av behoven inom näringslivet och vilka nysatsningar som kommer att göras i Södertälje. Målgrupper för seminariet är det regionala näringslivet, gymnasieledare och yrkesvägledare regionalt, KTH-personal och Södertäljes kommunledning.

- Vårt mål är att integrera näringsliv och högskola och att involvera gymnasieskolorna i våra satsningar, säger Maria Lundström, tillförordnad näringslivschef, Södertälje kommun.

Representanter från kommunledningen kommer att vara på plats för att svara på frågor tillsammans med Eric Giertz, vice rektor KTH, Bengt Lindberg, dekan KTH och Anders Holmström, KTH Executive school.

Klockan 9.15 och i samband med lunchen finns utrymme för intervjuer.
Program 08.00 - Samling och registrering 08.15 - Introduktion och program, Carl-Göran Wikholm, projektledare universitetsstad Södertälje 08.20 – KTH:s tolkning av behovsbilder i näringslivet, Anders Holmström, KTH Executive school 08.50 - En översikt av KTH:s nysatsningar och de nya möjligheter de ger för Campus Telge, Eric Giertz, vice rektor KTH och Bengt Lindberg, dekan KTH 09.15 - Parallella utvecklingsmöten 11.30 - Återsamling, reflektioner och förbättringar 12.00 - Lunch 13.00 - Avslutning

Mer information Maria Lundström, tf näringslivschef Södertälje kommun, 0708-51 55 01.