Presentation av Skolverkets inspektion av skolorna i Södertälje Kommun

Välkommen till presentationen av Skolverkets inspektion av Södertälje Kommuns skolor.

Du får tillfälle att lyssna till en sammanfattning av inspektionen. Du ges också möjlighet till att ställa frågor och diskutera resultaten med Utbildningskontorets chef Ulla-Marie Hellenberg och Skolverkets teamledare, Gunnel Eriksson.

Skolverkets representanter: Gunnel Eriksson, Mats Peterson och Marie Wiberg-Svensson. Ulla-Marie Hellenberg, Tor-Erik Lillsebbas och Carl-Gustav Sidenqvist representerar UK. Johan Andersson, ordförande i utbildningsnämnden företräder nämnden. Ett antal rektorer samt övriga verksamhetschefer närvarar och finns tillgängliga för intervjuer.

Datum: Torsdag den 1 december 2005 Pressmöte: 11.00-12.00 Lunch: 12.00-13.00 Plats: Telge Forum, Opus Nyköpingsvägen 26, Södertälje Varmt välkomna! Det finns möjlighet till lunch efter presskonferensen.

Anmäl dig i så fall senast den 30 november till: Ann-Margreth Englund ann-margreth.englund@sodertalje.se 08-5502 2067 0708-51 79 27

Övriga frågor? Kontakta: Carina Sundqvist Kommunikatör Mobil: 0708-517 356 E-post: carina.sundqvist@sodertalje.se