Pressinbjudan: Nu invigs kommunens nya äldreboende Björkmossen

På tisdag den 4 september kl. 12.00 invigs Södertäljes nya vård- och omsorgsboende Björkmossen av Kerstin Pettersson, ordförande i äldreomsorgsnämnden (V). De 54 nya lägenheterna är ett led i äldreomsorgens strävan att möta behovet av omsorgsplatser i en växande kommun.

Björkmossen har byggts mitt i ett levande, framväxande villaområde. De boende har gemensamma utrymmen som matsal, flera aktivitetsrum och ett beredningskök som är anpassat så även boende i rullstol kan delta i bakning eller färdigställande av måltider.

Invigningsprogram:

  • Rundvandring i de nya lokalerna.

  • Levande utställning om hur vi arbetar med äldreomsorgen i Södertälje kommun.

  • Underhållning av Kultur 365 och enklare förtäring producerad av kommunens kostcentrum.

  • Möte med välfärdsutvecklare som visar hur digitala hjälpmedel kan användas inom äldreomsorgen.

  • Du får även möjlighet att möta politikerna i äldreomsorgsnämnden.

Äldreomsorgens mål är att äldre genom stödinsatser ska kunna fortsätta leva ett självständigt liv och känna välbefinnande så långt det är möjligt. I planeringen av det nya boendet i Björkmossen har personal från andra vård- och omsorgsboenden i kommunen varit delaktiga. De har utgått från brukarnas behov, både idag och i ett långsiktigt perspektiv.

Tid: tisdag den 4 september. Programmet inleds kl. 12.00 med invigning kl. 13.30.
 

Plats: Björkmossens äldreboende, Skägglavsvägen 32, Södertälje (begränsat antal parkeringsplatser i direkt anslutning, gatuparkering finns i omkringliggande kvarter).

Mer information:

Kerstin Pettersson, ordförande i äldreomsorgsnämnden (V), 08-523 030 72, kerstin.a.pettersson@sodertalje.se

Lenita Granlund, socialdirektör, Södertälje kommun, 08-523 014 82, lenita.granlund@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje