Pressinbjudan: Presentation av elevenkäten i Södertälje

Södertälje kommun presenterar kommunjämförande data om bland annat ungas användning av tobak, alkohol och narkotika från elevenkäten 2012.

Södertälje kommun presenterar kommunjämförande data om bland annat ungas användning av tobak, alkohol och narkotika från elevenkäten 2012.

Elevenkäten genomförs vartannat år i de flesta kommuner i Stockholms län. Enkäten är genomförd bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.

Enkäten mäter drogvanor, normbrytande beteende, skolanknytning, fritidsvanor, trygghet, psykisk hälsa samt risk- och skyddsfaktorer.

Tid: torsdag 30 augusti kl 10.00      
Plats: Ronnaskolan, Robert Anbergs väg 1-3, Södertälje

Medverkande:
Åke Martinsson, Preventionssamordnare Södertälje kommun
Lina Axelsson Kihlblom, Rektor Ronnaskolan
Anders Frick, Fältassistent Södertälje kommun
John Youssef, klass 8C Ronnaskolan
Maria Shamon, klass 8A Ronnaskolan

Mer information:
Angelica Vallgren, PR- och pressansvarig Södertälje kommun, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se