Pressinbjudan: Statssekreterare Erik Nilsson och Tysklands statssekreterare Thorben Albrecht besöker Vuxenutbildningen i Södertälje

Den 27 maj besöker Statssekreterare Erik Nilsson och Tysklands statssekreterare Thorben Albrecht Vuxenutbildningen Södertälje som arbetar framgångsrikt med etablering av nyanlända. De träffar Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, för samtal om aktuella utmaningar och möjligheter kopplat till flyktingmottagandet.

Statssekreterare Erik Nilsson och Tysklands statssekreterare Thorben Albrecht besöker Vuxenutbildningen i Södertälje.

Tid:27 maj, kl. 9.30-11.15, Vuxenutbildningens lokaler, Västergatan 2, Södertälje. Statsekreterarna gör besök. Möjlighet för press att närvara, för intresse kontakta, David Strömberg, Kommunalrådssekreterare.

Tid:27 maj kl. 11.30-12.15, lunchsamtal tillsammans med Boel Godner, Södertälje stadshus, lokal: Havsbadet, Campusgatan 26, Södertälje.

Tid:27 maj kl. 12.15, Södertälje stadshus, lokal: Havsbadet, Campusgatan 26, Södertälje. Erik Nilsson, Thorben Albrecht och Boel Godner står till medias förfogande vid en gemensam pressträff.

Medtag presslegitimation. Välkomna!

Den 26-27 maj tar Erik Nilsson, statssekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, emot ett besök av Thorben Albrecht, statssekreterare hos Tysklands arbets- och socialminister Andrea Nahles. I fokus för besöket står erfarenhetsutbytet mellan Sverige och Tyskland om flyktingmottagande och etablering av nyanlända. Vilka strategier och tillvägagångssätt har visat sig framgångsrika och vad kan länderna lära av varandra?

Formulärets nederkant

Fredagen den 27 maj besöker båda statssekreterarna Vuxenutbildningen Södertälje som arbetar framgångsrikt med etablering av nyanlända samt träffar Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, för samtal om aktuella utmaningar och möjligheter kopplat till flyktingmottagandet.

Journalister har möjlighet att delta i besöket, kontakta David Strömberg för mer information kring det.

Efter besöket står Erik Nilsson, Thorben Albrecht och Boel Godner till medias förfogande vid en gemensam pressträff i Södertälje stadshus, kl. 12.15

Mer information

David Strömberg Kommunalrådssekreterare, Södertälje kommun
Mobil: 076-724 41 79, e-post: david.stromberg@sodertalje.se

Natali Sial Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon: 08-405 10 00, Mobil 072-520 54 49, e-post: natali.sial@regeringskansliet.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

vxl: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje