Presskonferens om upplevelse av tryggheten i Södertälje

För tredje gången har en trygghetsundersökning gjorts i Södertälje, Nykvarn och Salem. Föregående studier ägde rum 2001 och 2003.

Rapporten speglar i vilken grad kommuninvånarna känner sig trygga; hur de upplever problem i närområdet, om de är rädda för att vistas utomhus ensam sen kväll och om de tycker att polisen bryr sig om de problem som finns i området där de bor. Mätningen tar även upp om individen har varit utsatts för brott.

Tid: Tisdagen 16/5 klockan 10.00 Plats: Styrhytten, Stadshuset, Järnagatan 12, Södertälje

För mer information: Michael Mc Carthy, samordnare BRÅ-Södertälje tel: 08-550 217 40 mobil: 0708-518088 Ulf Oscarsson, poliskommissarie tel: 08-401 82 40 mobil: 0708-906655