Pris till årets enhet och chef

Den 16 december delas Södertälje kommuns Kvalitetsutmärkelse 2009 ut. Pris delas ut till Årets enhet och för första gången delas också priset Årets chef ut. Årets enhet blev Artursbergs korttidsboende och Irene Byström fick motta priset för Årets chef.

Den 16 december delas Södertälje kommuns Kvalitetsutmärkelse 2009 ut. Pris delas ut till Årets enhet och för första gången delas också priset Årets chef ut. Årets enhet blev Artursbergs korttidsboende och Irene Byström fick motta priset för Årets chef.

Förutom äran och den positiva uppmärksamheten får den vinnande enheten 25 000 kronor. Årets chef får 10 000 kronor att använda till kompetensutveckling.

Artursbergs korttidsboende vann med motiveringen: "Genom en mycket välfungerande styrning och ledning med brukarens individuella behov i fokus har imponerande goda resultat uppnåtts med hög nivå, hög måluppfyllelse och en stark trendutveckling. Detta tillsammans med ett metodiskt och välförankrat värderingsarbete samt engagerade medarbetare drivs det systematiska utvecklingsarbetet."

Irene Byström arbetar inom utbildningskontoret på Rösberga förskolecenter. Motiveringen till varför hon blev årets chef lyder "Irene har i sitt ledarskap med kraft och engagemang utvecklat Rösberga förskolecenter till ett föredöme. Irenes ledarskap kännetecknas av tillit till medarbetarna, förmåga att skapa en stark vi-känsla samt att ständigt utveckla det pedagogiska arbetet. Irene har varit en föregångare i värdegrundsarbetet där kvalitetscertifieringen IIP – Investors in people, våren 2009 är en imponerande bekräftelse på detta."

Kvalitetsutmärkelsen ska premiera verksamheter som uppvisar goda resultat, som på ett framgångsrikt sätt arbetat med värdegrunden och som har brukarna och medborgarna i fokus. Tanken är att visa upp goda förebilder, sprida information samt skapa lärande i hela organisationen.

Mer information: Lars Nykvist, utvecklingsstrateg, kommunstyrelsens kontor 08-523 013 18