Rapport från Näringslivsforum 2018

Tisdag 22 maj hölls vårt årliga Näringslivsforum. Syftet är att samla företag, tjänstemän och politiker för att diskutera hur vi får ett bättre företagsklimat i Södertälje. Eventet var fullsatt med närmare 120 deltagare.

I programmet deltog bl a kommunstyrelsens ordförande Boel Godner, stadsdirektör Rickard Sundbom och regionschefen för Svenskt Näringsliv Annika Bröms.

Deltagarna fick ta del av resultaten i de olika företagsklimatmätningarna och arbeta med två verklighetsbaserade case för att öka förståelsen och kunskapen och varandras perspektiv. På frågan om vad de största utmaningarna är för ett bättre företagsklimat lyfte många fram bemötande, handläggningstider och kompetensförsörjning.

Stort tack till alla deltagare i Näringslivsforum, ert engagemang är viktigt för ett bättre företagsklimat.