Regeringens samordnare och Arbetsförmedlingens GD inbjudna till kommunstyrelsen i Södertälje

Regeringes samordnare Lars Leijonborg och Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist besöker tillsammans med representanter från AstraZeneca och Länsstyrelsen, kommunstyrelsen i Södertälje kommun.

Regeringes samordnare Lars Leijonborg och Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist besöker tillsammans med representanter från AstraZeneca och Länsstyrelsen, kommunstyrelsen i Södertälje kommun.

Fredag den 10 februari kommer regeringens samordnare Lars Leijonborg, Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist samt representanter från AstraZeneca och Länsstyrelsen att medverka på ett extrainsatt sammanträde i kommunstyrelsen. Syftet med besöket är att ta del av och delge information kring nedläggningen av AstraZenecas forskningsavdelning i Södertälje, samt diskutera hur kommunen och länet ska gå vidare.

- Vi är givetvis mycket glada för att Lars Leijonborg, Angeles Bermudez-Svankvist och representanter från AstraZeneca och Länsstyrelsens kunde komma med så kort varsel. Beskedet om nedläggning var överraskande, men Södertälje är ingen bruksort som dör ut för att en del av en lokal verksamhet lägger ned. Men det krävs samordning och samverkan för att vi ska kunna göra det bästa av situationen och kunna gå vidare, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

 Mötet är extrainsatt och förutom besöket kommer man även att fatta beslut om en politisk styrgrupp med tillhörande tjänstemannagrupp för att koordinera kommunens agerande i samband med nedläggningen. Styrgruppens övergripande uppgift är att arbeta för en expansion av näringsliv, utbildning och arbetsmarknad i Södertälje.

- Styrgruppen ska bestå av representanter från samtliga partier i kommunstyrelsen för att få en så bred förankring som möjligt. Nu gäller det att gå vidare och att tillsammans med bland annat det lokala näringslivet hitta lösningar, säger Boel Godner.

 
Mer information:

Angelica Vallgren, PR- och pressansvarig Södertälje kommun, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se

David Strömberg, kommunalrådssekreterare, 08- 523 025 79, david.strömberg@sodertalje.se