Södertälje dominerar bland nomineringarna till prestigefyllt lärarpris

Guldäpplet är ett lärarpris som lyfter fram lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt. I år har ett hundratal lärare och förskollärare nominerats – och Södertälje är den kommun som har flest nominerade till priset.

– Jag är oerhört stolt över dessa nomineringar. Särskilt kul är att det inte bara är en utan så många och från så olika skolformer. Vi har medvetet inte fokuserat på IKT och digitala verktyg som ett isolerat förbättringsområde, utan som ett viktigt verktyg och komplement för att stärka kvaliteten i undervisningen, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Hon ser nomineringarna som ett bevis på att Södertälje som skolkommun är på rätt väg och att vi dessutom har kommit långt. Hon fortsätter:

– Dessa nominerade lärare och deras skolledare ska verkligen sträcka på sig. De är så viktiga i vårt fortsatta arbete, både som förebilder och för att stödja det gemensamma arbetet, det kollegiala lärandet. Därför är det också väldigt roligt att ett IKT-nätverk inom förskolan har nominerats.

Bland de nominerade utser juryn tre finalister som presenteras på Bokmässan i Göteborg den 27 september, kl 14.30 på Lärarscenen. Den slutliga vinnaren presenteras måndagen den 29 oktober på Skolforum & Framtidens Lärande, Stockholmsmässan i Älvsjö. Läs mer om Guldäpplet här.


De nominerade i Södertälje:

  • • Esmeralda Iversjö, lärare i vård- och omsorg, och Ninve Isik, lärare i svenska och svenska som andraspråk, Morabergs studiecentrum. Nominerade för att de utvecklar undervisningen med visuella 3D-verktyg för att eleverna på ett ämnesövergripande och språkutvecklande sätt ska förstärka och fördjupa sitt språk och sina ämneskunskaper.
  • Christina Ibjer, särskollärare och Malin Sanz, IKT-pedagog och förskollärare, på Foucaultgymnasiet. Nominerade för sitt arbete med att ta in programmering på gymnasiesärskolans IV-program.
  • Rebecca Backholm, utvecklingsledare på Tveta förskoleområde. Nominerade bland annat för sitt arbete med att utveckla gränsöverskridande lärmiljöer där det analoga möter det digitala på förskolan.
  • Robert Orovecz, barnskötare, på Västra förskoleområdet, nominerad bland annat för sitt nytänkande arbete med att kombinera digitala och analoga ljud som ett spännande inslag i verksamheten på förskolan.
  • Karin Cederblad, förskollärare på Viksbergs förskola. Nominerad bland annat för sitt arbete med att använda digitala verktyg som stöd för att barnen ska ges möjlighet att undersöka, upptäcka, uttrycka sig och kommunicera på olika sätt.
  • Jessica Nilsson, IKT-pedagog och barnskötare på Järna förskolor, nominerad bland annat för att ständigt utforska nya möjligheter till lärande och utveckling, digitala och analoga för barnen på förskolan.
  • IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun. Hela IKT-nätverket för förskolan är nominerade bland annat för sitt arbete med att stötta kollegor i att använda förskolornas digitala verktyg, så att alla, oavsett hur mycket eller lite man upplever sig kunna hantera de digitala verktygen, ges möjlighet att bli inkluderande i en lärande gemenskap.

Deltagarna i nätverket som representerar de olika förskoleområdena är:
Åsa Nilsson, Rösberga förskolecenter, Rebecca Backholm, Tveta förskoleområde, Jessica Nilsson, Järna förskoleområde, Lise-Lotte Rådbjer, Fornhöjdens förskoleområde, Aboud Zazi, Ronna förskoleområde, Josefin Anero, Östertälje förskoleområde, Rahsa Ghazal, Enhörna
förskoleområde, Ellinor Hallerström, Centrums förskoleområde, Mikaela Hynninen, Mariekäll-Saltskog förskoleområde, Karin Cederblad, Brunnsängs- Grusåsens förskoleområde, Emma Larsson, Vårdinge förskoleområde, Susanne Ivarsson, Hölö-Mörkö förskoleområde, RobertOrovecz, barnskötare, Västra förskoleområde, Tina Langevik, Resurscentrum – hälsa och lärande.