2018

Rekordmånga svar om sommartid

2018-08-21

Tidigare i år startades ett öppet samråd där EU-kommissionen ville veta vad medborgarna tyckte om sommartiden. Nu har miljontals européer lämnat in sina synpunkter.

Den 4 juli i år fanns en möjlighet att svara på en enkät kring om man ville: 1. behålla sommartiden och fortsätta som tidigare eller 2. ta bort och förbjuda periodiska tidsomställningar.

Nu har 4,6 miljoner europeer svarat på enkäten, vilket är "rekordmånga" menar Kommissionens talesperson Christian Spahr. 

Det omdiskuterade sommartidsdirektivet tillkom 2000 även om tidigare reglering funnits på EU-nivå sedan 1980-talet. 

Nackdelarna med att slopa sommartid verkar hittills vara relativt små. Däremot skulle läget försvåras på den inre marknaden om medlemsstaterna själva fick bestämma om olika periodiska tidsomställningar. Vare sig energibesparingar eller trafiksäkerheten har förbättrats sedan sommartidens införande. Vad gäller ljustimmar under sommarhalvåret, särskilt i det nordiska länderna, finns det en tanke om att sommartiden ska verka hälsofrämjande. Men, det finns samtidigt studier som visar att den biologiska livsrytmen blir störd av omställningen mellan vinter och sommartid. 

Nu ska Kommissionen gå igenom alla enkätsvar, analysera och förhoppningsvis komma med ett resultat om några veckor.