Rekryteringen av ny stadsdirektör i Södertälje återupptas

Angeles Bermudez-Svankvist kommer inte att tillträda som stadsdirektör i Södertälje.

Södertälje kommun har hävt anställningsavtalet med Angeles Bermudez-Svankvist. Orsaken är att kommunen och Angeles Bermudez-Svankvist har olika synsätt på ledarskapet och att hon inte är beredd att arbeta i enlighet med den nya organisation som kommunen beslutat om.

Rekrytering av ny stadsdirektör kommer nu att återupptas. Tillförordnad stadsdirektör är Mats Carlström.

Mer information Anders Lago, kommunalråd (s), tel 0708-518 461 Margaretha Sandberg, personaldirektör, tel 0708-518 106