Resultat av servicemätning – NKI

Södertälje kommun sjunker från 67 (2013) till 62 på en 100-gradig skala.

Södertälje kommun sjunker från 67 (2013) till 62 på en 100-gradig skala.

Granskningen bygger på en enkät som skickats ut till 844 företagare som haft kontakt med Södertälje kommun under 2014 inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. 329 företag valde att svara på enkäten, det vill säga 39 procent av de tillfrågade.

– Vi ser mätningen som en bekräftelse på att vi jobbar med rätt saker. Det är självklart aldrig kul att tappa förtroende, men vi är medvetna om den kritik och de utmaningar som finns och jobbar målmedvetet med att vända utvecklingen, säger Karin Voltaire Näringslivschef i Södertälje kommun.

Under 2015 har Södertälje kommun bland annat besökt närmare 200 företag för att få ökad förståelse om deras vardag och behov. Utöver besöken har uppbyggnaden av Södertälje Science Park tagit rejäl fart samtidigt som kommunen tittar på hur man på bästa sätt kan hjälpa till för att fler ska välja företagandet och att befintliga företag ska kunna stimuleras och utvecklas i kommunen.

– Det är viktigt med ett starkt näringsliv. Det är något som hela samhället tjänar på. Därför jobbar vi målmedvetet med dessa frågor. Dock måste vi vara medvetna om att vissa delar måste få sätta sig innan vi börjar se resultat. Mätningen visar att vi måste jobba ännu hårdare för att nå vårt mål; ett NKI på 70 till 2018, avslutar Karin Voltaire.

Totalt deltog 193 kommuner i undersökningen.

Mer information:
Karin Voltaire, Näringslivschef, 08- 523 047 33, Karin.Voltaire@sodertalje.se
Angelica Vallgren, Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se