Så bryter vi segregationen - Södertälje kommun i Almedalen

Segregation är temat när Södertälje kommun anordnar seminarium i Almedalen 2018. Utifrån erfarenheter och lärdomar från Södertälje diskuterar representanter från politik, polis, näringsliv och media vikten av långsiktiga och uthålliga satsningar för att skapa ett gott samhälle för alla medborgare.

Segregation betyder skillnad. Skillnad i möjligheter, livschanser och vilka svårigheter man ställs inför – bara utifrån var man råkar bo. Var du bor avgör i allt högre grad vilka möjligheter och utmaningar som formar ditt liv. Vilken politik krävs för att skapa likartade förutsättningar för alla att lyckas inom skolan, arbetsmarknaden och boendet? Hur kan segregationen brytas?

– Segregation leder till ett delat samhälle och i Södertälje får vi hantera konsekvenserna. Vi har ett ansvar att bilda opinion och bidra med våra erfarenheter som är större än alla andra kommuners, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S). Jag hoppas att vi får samma framgångsrika genomslag för detta seminarium som vi har fått när vi drivit frågan om EBO, kriminalitet i välfärden och flyktigfrågor. Vi kan inte ensamma bryta segregationen, för det krävs lagändringar, men vi kan visa att en positiv utveckling är möjlig även i segregerade miljöer.

I Södertälje kommun ökar meritvärdena för elever som lämnar grundskolan för åttonde året i rad. Skillnaderna i meritvärden minskar mellan skolorna i Södertälje och mellan kommuner i länet och Sverige som helhet. Skolan är det viktigaste verktyget för att bryta segregationen och satsningarna som gjorts i Södertälje har gett påvisbar effekt.

Idag sjunker arbetslösheten i Södertälje för utlandsfödda, och minskningen är större än övriga minskningar i Stockholms län och riket. De gemensamma satsningarna mellan polis och kommun mot organiserad brottslighet har gett resultat och skapat ökad trygghet och förutsättningar till utveckling i Södertäljes mest utsatta områden.

Dessutom har Södertälje kommun gjort satsningar för värdiga boendeförhållanden för asylsökande och arbetat för att motverka olaglig handel med svarta hyreskontrakt. Konsekvensen har blivit att skillnaderna mellan Södertäljes olika stadsdelar nu avtagit och i vissa fall även börjat minska.

Välkommen!

Deltagare

 • Ibrahim Baylan (S),  Samordnings- och energiminister 
 • Anna Dahlberg, politisk redaktör Expressen 
 • Johan Forssell (M), riksdagsledamot 
 • Widar Andersson, chefredaktör Folkbladet 
 • Jonas Nygren, regeringens utredare delegationen mot segregation 
 • Gunnar Appelgren, kommissarie vid polismyndigheten region Stockholm,
 • Jonas Berg, Icahandlare Södertälje
 • Patrik Derk, social hållbarhetsansvarig vid Ramboll 
 • Minna Ljunggren, programchef Migration och integration FORES 
 • Boel Godner (S), Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje 
 • Marita Lärnestad (M), Södertäljes kommunalråd i opposition 

Moderator är Catharina Bildt, tidigare politisk sakkunnig integrationsdepartementet.

Tid: 3 juli 2018, kl. 13.00-14.00

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Visby

Lokal: Viklau