Så bryter vi segregationen

Intresset för Södertälje kommuns seminarium i Almedalen var enormt stort även i år. Inför en fullsatt kongressal i Visby tog kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) chansen att påpeka det omöjliga med gällande EBO-lag när politiker och opinionsbildare debatterade ”Så bryter vi segregationen”.

Visst ska Södertälje arbeta mot segregationen i landet. Och även om regeringen kom med en ny segrationspolitisk strategi i förra veckan fanns det saker att debattera, kritisera och diskutera i Almedalen.

– Vi i Södertälje måste gå i bräschen. Vi har ett ansvar att bilda opinion och bidra med våra erfarenheter som är större än alla andra kommuners, sa Boel Godner.

– Det finns hopp och vi har visat att det går att bryta organiserad brottslighet, att få högre skolresultat. Men jag vidhåller att EBO-lagen är vidrig, sa Boel i sitt inledande anförande som fungerade som ett brandtal.

Samordningsministern Ibrahim Baylan, som har besökt Södertälje ett flertal gånger som minister de senaste åren, var en självklar paneldeltagare under seminariet.

Han valde att prata om den strategi med fem huvudpunkter, som regeringens utredare lämnat över och han själv nu presenterat.

– Arbetet mot segregationen kan aldrig stanna upp. Bland annat eftersom det hela tiden kommer in nya människor, nya grupper till det svenska samhället. Tidigare har det satsats projektmedel, men aldrig på denna mer genomgripande strukturnivå, menade han. Nej, det är inte särskilt revolutionerande, men en strategi där alla inblandade departement är med. Jag skulle gärna se en blocköverskridande överenskommelse om detta, så att arbetet fortsätter oavsett regering.

Bilden: Johan Forssell (M), riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson i samspråk med Widar Andersson, chefredaktör Folkbladet.

Hans huvudmotståndare i debatten, moderaternas migrationspolitiska talesman Johan Forssell, var inte direkt imponerad, inte heller speciellt intresserad av den utsträckta handen som Baylan gav:

– ­Nej, jag är tveksam. Som jag ser det är det här projektpengar. Vi vill arbeta mer brett. Bättre skola, fler poliser och fler vuxna som går till jobbet. Det kryddat med bättre svenskundervisning på asylboenden och på förskolan. Vi har olika synsätt. Jag tackar för inviten, men tackar nej då jag i andra debatter här Almedalen fått helt andra besked om samarbete från regeringen i den här frågan.

Södertälje kommuns seminarier under Almedalen har genom åren blivit intressanta tillställningar som lockat både publik och beslutsfattare och som givit politisk effekt i landet i stort. Som att regeringen kommit med en segrationspolitisk strategi:

– Jag hoppas att vi får samma framgångsrika genomslag med detta seminarium som vi har fått när vi drivit frågan om EBO, kriminalitet i välfärden och flyktingfrågor. Vi kan inte ensamma bryta segregationen, för det krävs lagändringar, men vi kan visa att en positiv utveckling är möjlig även i segregerade miljöer, och vi jobbar vidare, sa Boel Godner till sist.

Segregation betyder främst skillnad. Skillnad när det gäller olika möjligheter i livet.

Var du bor avgör i allt högre grad vilka möjligheter och utmaningar som formar ditt liv. Vilken politik krävs för att skapa likartade förutsättningar för alla att lyckas inom skolan, arbetsmarknaden och boendet? Hur kan segregationen brytas?  

Tre Södertäljeprofiler fick, efter att Boel berättat satsningen och resultaten i skolan, chansen att berätta om sina erfarenheter i Södertälje. Dels Ica-handlaren Jonas Berg som låtit nyanlända få praktisera och sedan i många fall fått anställningar hos honom, dels poliskommissarie Gunnar Apelgren som berättade om samarbetet mellan polis och kommun samt Patrik Derk, tidigare vd för Telge Hovsjö som berättade hur ett utsatt område kan få tillbaka sin stolthet.

– Södertälje fick alla tuffa utmaningar först. Nu finns det erfarenhet och kunskap som andra kommunerna borde ta till sig. Men håll i, håll ut – förfina, var Jonas Bergs medskick till de kommuner med segrationsproblem som var på plats och lyssnade.

Tillväxtverket kommer att vara utbetalare av medel till kommunerna under detta första år, som i Södertäljes fall handlar om nästan 11 miljoner kronor. Meningen är att Delegationen mot segregation fortsättningsvis ska sköta ansökan och utbetalning av medel för att minska segregationen i Sveriges kommuner.

Moderatorn Catharina Bildt, som tidigare arbetat åt bland andra integrationsminister Erik  Ullenhag ledde det populära seminariet där också publicisterna Anna Dahlberg (Expressen) och Widar Andersson (Folkbladet) deltog. 

Bilden: Catharina Bildt, seniorkonsult, tidigare politisk sakkunnig hos integrationsministrarna Sabuni och Ullenhag var dagens moderator.

 

Kommentarer från seminariet ”Så bryter vi segregationen”:


”Om Södertälje fungerar, så fungerar min business. Vi har låtit nyanlända fått chansen till praktik, och ibland jobb. Dt har gett några jobb, andra fått en första rad på sitt CV, och mig ett bra rykte”

En sommarbrunbränd Jonas Bergh, ICA-handlare i Södertälje om sitt engagemang för att motverka segregationen genom att ordna praktikplatser.

 

”Det krävs lagändringar också ­– den vidriga EBO-lagen som finns kvar är den enskilt största boven. Folk som flyr kan hamna direkt från Syrien in i ett tufft segregerat utsatt område direkt och få svåra utmaningar direkt.”

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner var nöjd med regeringens nya strategi, men saknade åtgärder mot EBO-lagen i sitt brandtal till öppningsanförande.

 

Ibrahim Baylan och Gunnar Appelgren på kommunens seminarium om integration i Almedalen 2018

”Jag trivs i Södertälje, och är där ofta. Och det var nära att min familj bosatte sig där. Det var där den assyrisk-syrianske gruppen bodde. Men vi hittade bostad i Norsborg, som också har många assyrier-syrianer.”

Inledde energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan (S) och förklarade varför folk bosätter sig där de gör.

 

”Samverkan är ett ord som tagits som gisslan, eftersom många inte verkar tillsammans. Men i Södertälje krokade vi arm kommunen och polisen och hittade ett sätt att nå målen. Mod är viktigt, och uthållighet.”

Poliskommissarie Gunnar Apelgren, känd från Tore 2, talade väl om Södertäljes arbete mot organiserad brottslighet.

 

”Jag delar problembeskrivningen med Baylan och det finns saker som regeringen gjort bra. Men som jag ser det är även detta projektpengar. Det ska löna sig för den nyanlända att ta jobbet, om man staplat de bidrag som går att få ger det mer än att jobba.”

Sa Johan Forssell (M), partiets migrationspolitiske talesman i Riksdagen om regeringens och Baylans nya segregationsstrategi.

 

”Vi måste ta reda på varför det blev så här. Det har saknats statlig styrning. Du får bo var du vill, starta skola hur och var du vill. De här ungarna som växer upp i utanförskapsområden ska lyckas i skolan – och misslyckas i kriminalitet.”

Sa Expressens ledarskribent Anna Dahlberg.

 

”Någonstans har vi gjort fel. Vi svenskar lyckades, på två generationer, att lyfta ett fattigt bondesamhälle till världens bästa land. Och det med bra, likvärdig och jämlik skola.”

Sa Folkbladets chefredaktör, tidigare riksdagsmannen (S) Widar Andersson.

 

”Ett okej seminarium och ett stort intresse. Men vad betyder egentligen ordet systemskifte inom integration och segregation för något?”

Frågade sig kriminologen Jerzy Sarnecki som var en av de över 100 som fick sittplats.

 

”Södertälje fick alla utmaningar först, nu får andra kommuner se vad som fungerade här (där). Håll i, håll ut – förfina.”

Var Jonas Berghs ord på vägen till de kommuner som kanske tänkte ta efter vissa av Södertäljes arbetssätt.

 

”Vi (Telge Hovsjö) var den sammanhållande punkten som folk kunde luta sig emot. Viktigt att få bort anonymiseringen i de utsatta områdena, anonymisering är nämligen grogrund till kriminalitet.”

Patrik Derk, tidigare vd i Telge Hovsjö, därefter stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista, nu ansvarig social hållbarhet på Ramboll.

Marita Lärnestad (M) och Boel Godner (S) avslutade seminariet med att tacka alla som kommit

Bilden: Marita Lärnestad (M) och Boel Godner (S) avslutade seminariet med att tacka alla som deltagit denna dag.

Text och bild: Jalmar Carlson för Södertälje kommun