Sandsopningen i sitt slutskede

Nu börjar det bli vårfint på gator och torg! Sandsopningen är nu inne i sin slutfas. Innan maj är slut ska gatorna i kommunen vara fria från sand och grus.

- Vi ligger enligt tidsplanen men i år kom vi igång senare än vanligt på grund av att vintern höll i sig så länge. Och nu blev det sommar direkt, därför kan det vara så att många upplever att det sopas senare än vanligt, berättar Magnus Söderbaum, driftplanerare på Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun.

Sex till åtta veckor ska sandsopningen ta och nu är de inne på femte veckan. Fem entrepenörer och totalt 38 personer arbetar dag som kväll med att sopa rent gatorna från grus.

När kommunen upphandlar entreprenörer sker detta enligt gällande lagstiftning, Lagen om offentlig upphandling. Det innebär att kommunen bland annat ska se till att företagen som anlitas följer arbetsrättsliga villkor och i detta fall ställs även kravet på att underentreprenörerna ska ha kollektivavtal.