Satsning på att utveckla konst- och kulturlivet i Södertälje

Idag har kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om ett femårigt avtal mellan Södertälje kommun och Grafikens hus. Det långsiktiga samarbetet kommer att bredda och utveckla konstlivet i Södertälje. Satsningen möjliggörs tack vare utökade resurser från kommunens totala budget.

Idag har kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om ett femårigt avtal mellan Södertälje kommun och Grafikens hus. Det långsiktiga samarbetet kommer att bredda och utveckla konstlivet i Södertälje. Satsningen möjliggörs tack vare utökade resurser från kommunens totala budget.

Redan förra veckan fattade kommunfullmäktige beslut om att stödja etableringen av Grafikens hus i Södertälje. 

Grafikens hus är ett museum för samtida grafisk konst som verkar för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla. Under 2017 planerar de bland annat en grafikfestival med lokala aktörer, projektet Barnens löpsedlar, där sjätteklassare i Södertälje arbetar med temat staden, sommarkollo med Ung fritid och Tom Tits Experiment, konstutställningar och projekten Dansbana! och Livet bitch!.

— Grafikens hus kommer att bli ett viktigt tillskott till Södertäljes konstliv, säger Anna Bohman Enmalm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Det är särskilt glädjande att huvudfokus är verksamhet för barn och unga. Vi behöver fler arenor där barn kommer i kontakt med konsten och kulturen. 

Huvudsyftet med femårsavtalet är att främja museets verksamhet med utställningsverksamhet av hög kvalitet och ett brett programutbud för barn och unga. Avtalet ingår i kultur- och fritidskontorets uppdrag att erbjuda Södertäljeborna ett brett och kvalitativt konstutbud med internationella inslag och stor mångfald. 

— Grafikens hus kommer att ha en omfattande samverkan med det lokala konst- och föreningslivet, vilket är värdefullt och bidrar till utvecklingen av hela Södertäljes kulturliv, säger kultur- och fritidschef Staffan Jonsson.

FAKTA

  • I november 2015 fattade Grafikens hus beslut om att bygga upp en ny verksamhet i Södertälje. Beslutet fattades efter att ett flertal olika orter hade utvärderats.
  • Under 2016 startade Grafikens hus sin verksamhet i Södertälje. Beslutet om etableringen av Grafikens hus fattades av en enig kultur- och fritidsnämnd i verksamhetsplanen i januari 2016. Utifrån detta upprättades ett ettårigt samarbetsavtal mellan Grafikens hus och Södertälje kommun.
  • Den 8 december fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att upprätta ett femårigt avtal med Grafikens hus. Samarbetet ska bidra till att Södertälje kommun och Grafikens hus blir attraktiva besöksmål, både nationellt och internationellt.
  • Enligt avtalet är verksamhetsbidraget från kommunen 1,8 miljoner kronor för 2017. Bidraget utökas till 2,4 miljoner kronor när verksamheten är fullt utbyggd med en fast utställnings- och verksamhetslokal.
  • När Grafikens hus flyttar in i egna lokaler blir verksamheten än mer omfattande. Därför avses det utökade bidraget att gå till fler program, projekt och utställningar.


Mer information

Anna Bohman Enmalm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, 08-523 69 37, anna.bohman@sodertalje.se

Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef, 08-523 064 64, staffan.jonsson@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

vxl: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje