Singapore math – ett annorlunda sätt att lära ut matematik

På Wasaskolan jobbar läraren Ditte Lind sedan i höstas med Singapore math, ett annorlunda sätt att lära ut matematik. Eleverna, som går i femman, löser uppgifter i grupp och kommer sedan fram till minst två sätt att lösa problemet.

 – Singapore math är det sätt som man lär ut matte på i Singapore. Det är ett förhållningssätt till matte och elever, men det är också ett sätt att varje lektion gå från det konkreta, till bild till abstrakt. Inte från konkret på lågstadiet, till bild på mellanstadiet och till abstrakt på högstadiet, berättar Ditte Lind.

Ditte säger att det nya sättet att lära ut matematik medfört ett nytt förhållningssätt för henne. Ofta frågar hon eleverna om de tror att man kan göra på ett visst sätt, eller hur de tror att deras kompis hade löst problemet, detta för att illustrera att man kan tänka kring problemet på olika sätt.

– Jag leder ett samtal i matematik. Jag står inte och berättar hur det är. Då kan man ju lika gärna titta på en film på Youtube.