Sjuksköterskeutbildning startar i Södertälje

Nu är det klart att Mälardalens högskola startar ett sjuksköterskeprogram på distans i Södertälje vårterminen 2012. Utbildningen som är på 180 högskolepoäng är på heltid och kommer att ske i nära samarbete med Campus Telge i Södertälje.

Nu är det klart att Mälardalens högskola startar ett sjuksköterskeprogram på distans i Södertälje vårterminen 2012. Utbildningen som är på 180 högskolepoäng är på heltid och kommer att ske i nära samarbete med Campus Telge i Södertälje.

Distansutbildningen har samma innehåll och syfte som sjuksköterskeprogrammet som finns på Mälardalens högskola i Eskilstuna, Nyköping och Västerås.  Utbildningen i Södertälje kommer i huvudsak att vara nätbaserad och studenterna deltar via dator.

– Vi har under flera år försökt få till stånd en sjuksköterskeutbildning i Södertälje så det här känns väldigt bra. Vi har lång erfarenhet av att utbilda sjuksköterskor på distans med nätbaserade undervisningsmetoder så det är inte på något sätt någon försöksverksamhet, säger Roland Svensson, akademichef och ansvarig för vårdutbildningarna vid Mälardalens högskola.

En stor del av sjuksköterskeutbildningen är förlagd till sjukhus, primärvård och till kommunernas äldrevård. Roland Svensson menar att det är en styrka att Mälardalens högskola på senare tid har fått tillgång till sådana utbildningsplatser i Södertäljeområdet. Högskolan har redan studenter i dessa utbildningsmiljöer och handledarna kommer att vara väl förberedda när studenterna från Södertälje kommer ut för sin praktik om ett par år.

– Det finns ett stort behov av utbildade sjuksköterskor i vår region och det är därför mycket glädjande att Mälardalens högskola nu väljer att starta sjuksköterskeutbildning på Campus Telge i Södertälje. Utbildningen ligger helt i linje med utvecklingen av Campus Telge, och vi välkomnar att vi nu får ytterligare utbildningar som gynnar utvecklingen i Södertälje med omnejd, säger Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

Under utbildningens teoretiska avsnitt förekommer gruppträffar som förläggs till Södertälje. Några gånger per termin är det även gemensamma träffar vid Mälardalens högskola i Eskilstuna.

Sista ansökningsdag kommer att vara 15 oktober 2011.

Mer information:
Roland Svensson, akademichef och ansvarig för vårdutbildningarna vid Mälardalens högskola, 016-15 37 37, roland.svensson@mdh.se

Per Andersson, utbildningsledare, akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, 021-10 16 10, per.andersson@mdh.se

Anna Wrangel, näringslivschef, Södertälje kommun, 08-523 012 32, anna.wrangel@sodertalje.se