Skadade träd måste bort

De fyra stora pilträden längs Saltsjögatan har kraftiga rötskador. Träden har angripits av en aggressiv rötsvamp och måste fällas. De kan annars utgöra en risk för trafik och gående.

De fyra stora pilträden längs Saltsjögatan har kraftiga rötskador. Träden har angripits av en aggressiv rötsvamp och måste fällas. De kan annars utgöra en risk för trafik och gående.

- Det är alltid tråkigt att tvingas ta ner så stora och vackra träd som dessa fyra pilar, säger Södertäljes stadsträdgårdsmästare Kerstin Fogelberg. De är ju ett vackert blickfång vid Yttre Maren.Nya pilar är redan planterade och kommer så småningom täcka de hål som nu uppstår. Representanter för media är välkomna.Tid: tisdagen den 28 april kl 7. Vi börjar tidigt för att störa så lite som möjligt.Plats: Saltsjögatan, mittemot Lotsudden

Mer information:
Kerstin Fogelberg, stadsträdgårdsmästare, 08-550 230 65