Skärpta regler för fyrverkerianvändning

Kommunfullmäktige i Södertälje har fattat beslut om att skärpa reglerna för att använda fyrverkerier. Det innebär att den tillåtna fyrverkerianvändningen begränsas till nyårsafton mellan kl. 23-01.

Beslutet innebär att det endast är tillåtet att använda fyrverkerier två timmar per år, och i övrigt blir användningen förbjuden. Den tidigare tillåta fyrverkerianvändningen har omfattat påskafton och valborgsmässoafton. Beslutet innebär också att tiden för att använda fyrverkerier på nyårsafton förkortas, från kl. 15-03 till kl. 23-01.

– Användandet av fyrverkerier är för många människor och djur en hemsk upplevelse, säger Ewa Lofvar Gerdsdotter, kommunalråd (MP) och ordförande i hållbarhetsutskottet. Med de skärpta reglerna tar vi ett första steg för att stävja användande och missbruk. Vi behöver nu få stöd av andra kommuner för att kunna gå vidare och kunna påverka på nationell nivå. I Hållbarhetsutskottet diskuteras också om ett totalförbud för privatpersoner behövs.

– Ordningsstörningar och brott som sker vid fyrverkerianvändning skapar stor oro och otrygghet bland allmänheten, säger stadsdirektör Rickard Sundbom. Kommunen arbetar systematiskt tillsammans med polisen och räddningstjänsten med att förebygga problemtiken genom samarbete med handlarna, information till allmänheten, tillsyn och inspektioner. Det här är ett viktigt beslut och ett steg i rätt riktning.