Skolskjuts för läsåret 18/19

Nu ligger körschemat för höstens skolskjuts i Samtrans app ”Mina Resor Samtrans”. Där finns information om hållplatser samt elevernas hämtnings- och lämningstider. Du laddar ner appen via App Store eller Google Play.

Om du inte har tillgång till appen kan du kontakta den som är skolskjutsansvarig på respektive skola, vilket oftast är skoladministratören. Du kan även ringa kontaktcenter i Stadshuset på 08-523 010 00. Som ett tredje alternativ kan du kontakta Samtrans via mejl eller telefon på: kundtjanst@samtrans.se eller 08-522 500 00.

Det är cirka 800 elever i Södertälje kommun som beviljats skolskjuts med särskilt fordon och ungefär lika många elever som beviljats busskort inför läsåret.

– Det kan ta några veckor att trimma in körschemat och göra eventuella justeringar av tider, så vi ber er att ha tålamod med detta under den närmaste tiden, säger Tina Hammarström, skolexpert på utbildningskontoret.

Om du skickade in din ansökan om skolskjuts efter den 30 april i år kan vi inte garantera skolskjuts vid läsårets början. 

Avbokning
För att avboka skolskjuts använder du Samtrans app eller ringer dem på 08-522 500 00

Utebliven skolskjuts
Om skolskjutsen inte kommer ska du kontakta den som är skolskjutsansvarig på ditt barns skola. 

Ändrade förutsättningar

Om era förutsättningar förändras och ni behöver ändra tider, adress eller dylikt för ert barn ska du kontakta den som är skolskjutsansvarig på ditt barns skola. 

Läs mer om våra regler för skolskjuts i kommunens skolskjutsreglemente.