2018

Skolspråk och kunskapsutveckling tema på språkbiennal

2018-08-14

Vilken betydelse har skolspråket för skolframgång? Detta och mycket annat behandlades under gårdagen på den språkbiennal för gymnasielärare som hölls på Täljegymnasiet.

Utbildningskontoret hade bjudit in utvecklingsprojektet Intensivsvenska som arbetar för att gynna integrationen av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern. Projektet leds från Stockholms universitet och huvudman för projektet är Svenska akademien.

Inom projektet utarbetas en målinriktad undervisningsmodell som främjar de nyanlända elevernas möjligheter att avancera inom utbildningen eller i yrkeslivet. Centralt är att mål och förväntningar är tydligt formulerade för varje moment i varje ämne. Dessutom görs en rad specialsatsningar för att utveckla enskilda delar av utbildningen med särskilt fokus på språkförmåga: ordförråd, uttalsundervisning, latinisering och skönlitteratur med mera. Maria Lim Falk, Tomas Riad och Helena Bani-Shoraka berättade för Södertäljes gymnasielärare om de rön de gjort under projektet Intensivsvenskas första år.

- Det är oerhört viktigt att bli påmind om vad det innebär att vara en elev med svenska som andraspråk och vilka utmaningar det innebär för oss som pedagoger. Det tar normalt 5-10 år för en människa att tillägna sig ett språk och vi har bara några år på oss, säger Maria Leonardsson, rektor på Tälegymnasiet.