Skolverket satsar på utveckling av Södertäljes yrkesprogram

Torekällgymnasiet får resurser från Skolverket för att höja kvaliteten på yrkespraktiken som erbjuds alla elever på nationella yrkesprogram. – Målet för oss är att våra elever ska bli anställningsbara säger Maria Leonardsson, rektor på Torekällgymnasiet.

Torekällgymnasiet får resurser från Skolverket för att höja
kvaliteten på yrkespraktiken som erbjuds alla elever på nationella
yrkesprogram.
– Målet för oss är att våra elever ska bli anställningsbara
säger Maria Leonardsson, rektor på Torekällgymnasiet.

Alla elever som läser på ett nationellt yrkesprogram har rätt till minst 15 veckor på
en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande(apl). Från och med våren
2014 finns det tjugo nationella apl-utvecklare i landet. Apl-utvecklarna kan ge
stöd till skolor i det systematiska kvalitetsarbetet kring arbetsplatsförlagt
lärande med betoning på samverkan mellan skola och arbetsplats.
Torekällgymnasiet har ansökt om och fått beviljat en nationell apl-utvecklare ,
Kristoffer Nilsson, som gör sitt första besök i Södertälje den 18 mars 9-14.
Han träffar då yrkeslärare och skolledning för att starta arbetet.

– Vi fokuserar på bedömning av det lärande som sker på ett
företag och som ska ske i samarbete mellan elev, lärare och handledare på
företaget. Detta är en del i vårt utvecklingsarbete där skola och bransch ska
samverka för att täcka branschernas rekryteringsbehov.  Skolans
målsättning är att eleverna ska utveckla en hög yrkeskompetens inom ett
hantverk och få en direkt ingång i arbetslivet. Vi vill stärka kontakterna med
branschen och ser fram emot att få arbeta tillsammans med Kristoffer Nilsson avslutar
Maria Leonardsson.

Plats: Torekällgymnasiet, Västergatan 4, Södertälje

Vid Torekällgymnasiet ges följande yrkesutbildningar:

Barn och fritid, Bygg och anläggning El och energi, Fordon
och transport, Handel och administration, Restaurang och livsmedel, VVS och
fastighet samt Vård och omsorg.

Mer information:

Maria Leonardsson, rektor, 08 – 523 043 79, maria.leonardsson@sodertalje.se