Smarta papperskorgar till Södertälje centrum

På torsdag den 7 juni kl. 10 sätts sex så kallade smarta papperskorgar upp i Södertälje centrum. Dessa levererar trådlöst internet och är smarta system för avfall och återvinning. De smarta papperskorgarna är ett led i kommunens strategi för att förebygga nedskräpning.

– Vi behöver flera olika åtgärder för att komma till rätta med nedskräpningen i centrum, säger Emilia Pettersson, ordförande i tekniska nämnden (MP). Smarta papperskorgar ger en bättre service till medborgarna, och ger en omedelbar och synbar effekt för Södertäljeborna och för besökare. Med den här satsningen skapar vi också goda förutsättningar för ett tryggt och snyggt Södertälje.

De smarta papperskorgarna har visat sig ge en effektivare avfallshantering, lägre kostnader och en minskning av sophämtningen. Den tar fem till åtta gånger mer skräp än en traditionell skräpkorg, tack vare att den komprimerar skräpet. Komprimeringen är solcellsdriven. Papperskorgen har också en inbyggd teknik för att surfa trådlöst utan nätverkskabel.

De smarta papperskorgarna kompletteras med 50 nya papperskorgar med askkoppar runt månadsskiftet juni/juli.

– Det ska vara lätt att bli av med sitt skräp i centrum, säger Tomas Thernström, avfallssamordnare på Södertälje kommun. Nu tar vi ytterligare ett steg mot målet att minska nedskräpningen och att medborgare ska vara nöjda med renhållningen av centrum.

Tillkomsten av smarta papperskorgar är också ett samarbete med Centrumföreningen och en del i arbetet om ett attraktivt centrum med målet att bli årets stadskärna. 

Mer information:

Emilia Pettersson, ordförande i tekniska nämnden (MP), Södertälje kommun, 0766-48 27 32, emilia.petterson@sodertalje.se

Tomas Thernström, avfallssamordnare, Södertälje kommun, 08-523 026 92, tomas.thernstrom@sodertalje.se