Socialnämnden stänger Systembolag vid fotbollsmatch

Södertälje kommuns Socialnämnd fattade idag ett beslut att begära tidigare stängning av Systembolagets butik i Geneta. Måndagen den 7 april klockan 19.00 möts Assyriska och Hammarby på Södertälje fotbollsarena. Matchen klassas som en riskmatch.

Södertälje kommuns socialnämnd fattade idag ett beslut att begära tidigare stängning av Systembolagets butik i Geneta.  Måndagen den 7 april klockan 19.00 möts Assyriska och Hammarby på Södertälje fotbollsarena. Matchen klassas som en riskmatch.

För att begränsa tillgången till alkohol kommer Systembolaget i Geneta att stänga 16.00 på matchdagen. Beslutet att stänga Systembolaget tidigare fattades av socialnämndens ordförande Rose-Marie Jacobsson. Beslutet är ett så kallat ordförandebeslut eftersom nästa ordinarie sammanträde med Socialnämnden äger rum den 22 april. -  Matchen räknas som riskfylld ur ordnings- och säkerhetssynpunkt säger Rose- Marie Jacobsson, socialnämndens ordförande i Södertälje. Genom beslutet tar kommunen ansvar och flyttar fokus dit det borde vara, fotbollen.  Vårt goda samarbete med polisen och systembolaget har gjort det möjligt att agera snabb i det här fallet.

-  Ett klokt och väl grundat beslut. Kommunens nära samarbete med polisen gör det möjligt att jobba förebyggande säger Per Tegel, säkerhetschef i Södertälje kommun.  Systembolaget har genom att vara en konstruktiv partner visat vilja till samarbete och bidrar med att skapa goda förutsättningar för en bra match.

Södertälje kommun arbetar tillsammans med Södertäljepolisen med att skapa förutsättningar för fotbollsintresserade att njuta av underhållande idrott - fri från våld och skadegörelse.

-  Våld vid alkoholkonsumtion är väldokumenterat från tidigare matcher av den här typen. I ljuset av den tragiska händelsen i Helsingborg känns det naturligt att i god samverkan bidra till en trygg och säker fotbollsmatch, för alla, säger Patrick Ungsäter polismästare i Södertälje.

Mer information: