Södertälje är Sveriges bästa uppfinnarkommun

Södertälje är Sveriges bästa uppfinnarkommun. Det visar ny statistik från Patent- och registreringsverket, PRV. Under 2016 söktes fler nationella patent och designskydd från Södertälje än från någon annan kommun i Sverige.

Södertälje är Sveriges bästa uppfinnarkommun. Det visar ny statistik från Patent- och registreringsverket, PRV. Under 2016 söktes fler nationella patent och designskydd från Södertälje än från någon annan kommun i Sverige.

Av samtliga nationella patentansökningar 2016 med en svensk adress kommer nästan var femte från Södertälje (17,1 procent), totalt 347 ansökningar.2015 var motsvarande siffra för 269 nationella patentansökningar. Då placerade sig Södertälje på andra plats efter Stockholm.

– Det är väldigt glädjande att ta del av dessa siffror. Södertälje är en plats där innovativa lösningar har varit nyckeln till utveckling under en längre tid. Framgångsrik forskning och utveckling är viktigt för industrins framtid både i Södertälje och i Sverige. Det är också därför Scania, AstraZeneca, KTH, Acturum och Södertälje kommun samarbetar för att utveckla Södertälje Science Park säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

Patentansökningarna innebär att Södertälje också bidar starkt till att Stockholms län placerar sig på första plats vid en jämförelse av patentansökningar på länsnivå. Södertälje står för 41% av alla patentansökningar inom Stockholms län.

När det gäller ansökningar av designskydd kommer 14,3 procent av samtliga ansökningar från Södertälje kommun. Även om det är en minskning av antalet ansökningar mot 2015 så placerar det fortfarande Södertälje på topp.

Det är främst Scania som är den bidragande orsaken till Södertäljes placering som bästa uppfinnarkommun sett till nationella ansökningar av patent och designskydd.

Mer information:

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S), 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se


Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje