Södertälje får nytt polishus

Södertälje kommun och Polisen i Södertälje har tecknat ett intentionsavtal för att bygga ett nytt modernt polishus. Det nya polishuset, som ska stå klart 2013, skapar ännu bättre förutsättningar för Södertäljepolisens fortsatta arbete i kommunen.

Södertälje kommun och Polisen i Södertälje har tecknat ett intentionsavtal för att bygga ett nytt modernt polishus. Det nya polishuset, som ska stå klart 2013, skapar ännu bättre förutsättningar för Södertäljepolisens fortsatta arbete i kommunen.

– Södertäljepolisen gör ett bra jobb med att förebygga brott. Ett nytt polishus är ett steg i den strategi som vi gemensamt tagit fram. Tillsammans kommer vi att ta nya stora steg i att göra Södertälje tryggare och mer attraktivt, säger Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande (S).

– Det är svårt att bedriva modernt polisarbete i det nuvarande huset. Diskussionerna om ett nytt polishus har pågått under många år, så vi är glada över att samarbetet med kommunen gör det möjligt att förverkliga planerna, säger Patrik Ungsäter, polismästare i Södertälje.

Dagens arrestlokaler är undermåliga och polisens omklädningsrum är underdimensionerade. Det nya polishuset får en yta på cirka 7 500 kvadratmeter. Byggnaden får modern miljöanpassad design med flexibel planlösning och verksamhetsanpassade lokaler som motsvarar de högt ställda kraven på säkerhet, kvalitet och tillgänglighet. Upphandlingen av byggentreprenör pågår fram till och med oktober. http://www.polisen.se/Aktuellt/Aktuella-upphandlingar

– Vi har ett mycket nära och gott samarbete med polisen i Södertälje och det är viktigt att de har de absolut bästa förutsättningarna för sitt arbete. Det nuvarande polishuset håller inte längre måttet för en modern polisverksamhet med medborgarna i fokus, säger Marita Lärnestad, kommunalråd i Södertälje (M) samt ordförande i polisnämnden.

Det nya polishuset, som ska stå klart 2013, ger ännu bättre förutsättningar för polisen och kommunens fortsatta samarbete.

Mer information:

Patrik Ungsäter, polismästare i Södertälje, 08-401 80 10, 0733-31 54 77
Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande (S), 0708-51 84 61
Marita Lärnestad, kommunalråd i Södertälje (M), 0766-48 27 74

 

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

vxl: 08-523 010 00

 www.sodertalje.se
www.sodertalje.se/press  
www.twitter.com/sodertalje  
www.facebook.com/sodertalje