SÖDERTÄLJE FÖRETAGARDAG OCH SÖDERTÄLJEGALAN 2018

Syftet med Foretagardagen ar

att skapa en plattform och arena for moten mellan

det lokala naringslivet, kommunen, organisationer

och allmanheten med ambition att starka Sodertaljes

foretagsklimat, varumarke och attraktionskraft. Varje

ar deltar ca 120 utstallare och besoks av ca 2000 personer.

Sodertaljegalan som arrangeras pa kvallen efter

massan syftar till att lyfta upp goda exempel bland

Sodertaljes foretag, foreningar och eldsjalar.

Las mer:

 

sodertaljeforetagardag.se