Södertälje första kommunen att samarbeta med Hack for Sweden

Södertälje kommun har inlett ett samarbete med den myndighetsövergripande rörelsen Hack for Sweden. Syftet är att sätta innovation på kartan genom öppna data, att öka användningen av information som produceras och att hitta nya samarbetspartners i kommunens digitala arbete.Södertälje kommun arbetar aktivt med digitalisering och att ytterligare driva på användandet och uppmärksamheten kring öppna data. Som första kommun i Sverige kommer Södertälje att delta i Hack for Sweden, ett initiativ från regeringen som handlar om hur man kan lösa samhällsutmaningar genom myndigheters öppna data.

– I Södertälje finns det en outnyttjad möjlighet att skapa nya produkter och tjänster av data som vi i kommunen på olika sätt tar fram, säger kommunikations- och digitaliseringschef Maria Dahl Torgerson.  Det ska vara enkelt att vidareutnyttja de data som vi producerar, och Hack for Sweden blir ett viktigt led för att påskynda arbetet med att göra vår öppna data tillgänglig. Jag är väldigt nöjd med att Södertälje blir den första kommunen att ansluta sig till detta, det här är en viktig digital utveckling som vi vill vara delaktiga i.

– Hack for Sweden är stolta och glada att välkomna Södertälje som partners – extra roligt är det att Södertälje är den första kommunen som blir en del av vårt community, säger Ann Molin, projektledare på Hack for Sweden. Vi ser fram emot att skapa samhällsnytta för Sveriges medborgare genom att kunna erbjuda öppna data från en kommun som ligger i framkant av den digitala transformationen. Vi ser det som ett viktigt och omvälvande steg i utvecklingen av Hack for Sweden till en plattform för medborgardriven innovation i praktiken - för ett smartare Sverige, ett Sverige 4.0!

Ett sätt att främja användandet av data är att arrangera tävlingar i form av så kallade hackathons – evenemang där programmerare träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter i att skriva kod. Genom samarbetet kommer Södertälje kommun därför att medverka i det årliga Hackathonet i april 2019, där deltagare från ett 30-tal myndigheter arbetar för att hitta lösningar på samhällsutmaningar.

– Vi ser Hack för Sweden som en god samarbetspartner i vårt arbete med innovation och öppna data, säger digitaliseringsstrateg Tony McCarrick. Vi får möjlighet till kompetenshöjande insatser och samarbetet ökar vår förmåga att jobba innovativt och kollaborativt med digitala lösningar. Vår ambition är dessutom att arrangera ett eget hackathon under nästa år.

Öppna data är digital information som är fritt tillgänglig för alla att använda. Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även ska kunna användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster och produkter.  Ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen främjar också insyn, delaktighet, demokrati och tillväxt. Samarbetet med Hack for Sweden är en del av Södertälje kommuns digitala strategi.
 

Mer information:

Maria Dahl Torgerson, kommunikationschef, Södertälje kommun, 08-523 067 19, maria.dahl-torgerson@sodertalje.se

Tony McCarrick, digitaliseringsstrateg, 08-523 065 28, anthony.mccarrick@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje