Södertälje fortsätter att bygga stadsnät

Länsrätten upphävde den 24/8 kommunfullmäktiges beslut om etablering av stadsnät i Södertälje kommun. Domen ifrågasätter inte etableringen i sig utan att verksamheten bedöms generera vinst.

- Jag är förvånad över domen och kommer att rekommendera kommunstyrelsen att överklaga länsrättens beslut till kammarrätten. Så gott som alla större städer etablerar stadsnät, Västerås, Gävle, Karlstad, Umeå m fl., säger stadsdirektör Roger Johansson.

Huvudskälet till etableringen av ett stadsnät är att Södertälje, som alla andra städer i Sverige, behöver en långsiktig IT-infrastruktur till gagn för södertäljeborna. Det är lika självklart som att man har byggt elnät, VA-nät och fjärrvärmenät. Stadsnätet är öppet för alla tjänsteleverantörer vilket leder till ökad konkurrens, större valfrihet och lägre kostnader för södertäljeborna.

- Vi avser att fullfölja etableringen av ett stadsnät i Södertälje. De beslutade tidplanerna ligger fast eftersom stadsnätet är viktigt för Södertäljes utveckling, säger stadsdirektör Roger Johansson.

För ytterligare information kontakta stadsdirektör Roger Johansson, tel. 0708-51 73 17 Mer information om stadsnätet i Södertälje finns på TelgeNäts webbplats: http://www2.sodertaljestadsnat.se