Södertälje i Almedalen: Vi har lösningar på Sveriges välfärdsutmaningar

Den svenska välfärden står inför stora utmaningar med ständiga kostnadsökningar. Lean har kapacitet att skapa dubbelt så bra värde för skattepengarna. Omställningen som lean innebär måste starta redan nu för att klara välfärden 2020.

Den svenska välfärden står inför stora utmaningar med ständiga kostnadsökningar. Lean har kapacitet att skapa dubbelt så bra värde för skattepengarna. Omställningen som lean innebär måste starta redan nu för att klara välfärden 2020.

I Södertälje ser vi redan idag, vad hela Sverige snart står inför. Systemfelen har blivit uppenbara. Genom att tillämpa lean-filosofin från Toyota och Scania kommer Södertälje åt slöseriet av tid, pengar och kompetens. Det handlar inte bara om kommunens interna processer, utan om att komma åt slöseriet mellan aktörerna i välfärdssystemet.

– Lean bygger på en kultur där alla medarbetare varje dag förbättrar sitt arbete, löser problem och tar bort aktiviteter som inte är värdeskapande. Med den utvecklingskraft som då skapas har vi en chans att klara framtidens krav på allt högre kvalitet och effektivitet samtidigt som medarbetarna växer, säger Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör i Södertälje.

På seminariet i Almedalen berättar Södertälje kommun bland annat om vinsterna med lean genom exemplet Huset för Fler i Arbete som rejält har kortat vägen till egen försörjning för arbetslösa med försörjningsstöd. Verksamheten är ett exempel på framtidens välfärdssystem där Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen har enats om en gemensam process och organisation utifrån kundens behov utvecklad av medarbetarna själva. Kan lean vara räddningen för den framtida svenska välfärden?

Representanter från media är välkomna.

Seminarium: Är lean räddningen för den svenska välfärden?

Tid: tisdag den 5 juli kl 9–10.30

Plats: Wisby Strand Congress, Almedalen, samt direktsändning på webben

Webbplats: www.sodertalje.se/almedalen2011

Mer information:
Robert Kusén, ledningsstrateg, Södertälje kommun, 076-648 36 72, robert.kusen@sodertalje.se

Jörgen Eriksson, kommunikationsstrateg, Södertälje kommun, 076-648 30 08, jorgen.eriksson@sodertalje.se