Södertälje i topp – ger bäst service enligt byggherrar

Södertälje får högst betyg för sina kontakter med byggherrar, i en jämförelse med åtta andra kommuner i Stockholmsregionen. Med betyget 71, av maximala 100, hamnar Södertälje kommun högst i byggherrarnas totala omdöme i Stadsbyggnadsbenchens enkät 2014.

Södertälje får högst betyg för sina kontakter med byggherrar, i en jämförelse med åtta andra kommuner i Stockholmsregionen.

Med betyget 71, av maximala 100, hamnar Södertälje kommun högst i byggherrarnas totala omdöme i Stadsbyggnadsbenchens enkät 2014, som jämför nio kommuner i Stockholmsregionen. En markant förbättring i jämförelse med senaste mätningen, 2012, då betyget hamnade på drygt 60.

– Jag är både stolt och nöjd med resultatet, det är ett kvitto på att branschen uppmärksammat det utvecklingsarbete vi gör. Men vi slår oss inte till ro - med 2014 års resultat i handen ska vi nu göra en djupare analys av våra styrkor och hur vi kan förbättra oss i de olika faserna i stadsbyggnadsprocessen, säger Kenneth Hagström, samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje.

Stadsbyggnadsbenchen består av nio kommuner i Stockholmsregionen – Botkyrka, Haninge, Nacka, Södertälje, Täby, Upplands Väsby, Huddinge, Sollentuna och Stockholm. Tanken är att kommunerna, genom att dela med sig av sina erfarenheter, ska bli bättre och effektivare i sina kontakter med byggherrar i sina stadsbyggnadsprojekt.

– Det är mycket värdefullt att delta i Stadsbyggnadsbenchen, här finns en unik möjlighet att i samverkan med andra kommuner, och i dialog med branschen, utveckla stadsbyggnadsprocessen. Det är ett viktigt led, bland annat för att skapa nya bostäder i regionen, säger Kenneth Hagström.

I 2014 års webbenkät kartläggs hur byggherrarna uppfattar kommunens service och samarbete under stadsbyggnadsprojektets olika faser: förstudie/idéfas, planeringsfas och genomförandefas.400 anställda och externa projektutvecklare, som varit verksamma i projekt i de olika kommunerna mellan 2012 och 2014, fick på en tiogradig skala bedöma exempelvis kommunens öppenhet för byggherrars idéer och förslag, avgifter, handläggningstid, kommunens förmåga att hålla tidplanen, handläggarnas attityd och bemötande samt samspelet mellan politiker och tjänstemän.