Södertälje i unikt projekt för hållbar livsmedelsförsörjning i Stockholmsregionen

Nu inleder Södertälje ett femårigt projekt som i stark konkurrens beviljats medel från EU:s regionalfond. Syftet är att stärka tillväxten i Stockholmsregionen hos små och medelstora livsmedelsföretag med inriktning på hållbarhet.

Den omfattande satsningen har en budget på cirka 57 miljoner kronor, varav 11 miljoner är avsatta för 2015/2016. Den samtidiga uppbyggnaden av Södertälje Science Park kommer att hjälpa projektet att göra Södertälje till ett kunskapscenter och en regional nod för samverkan mellan näringsliv, forskning, utbildning, offentlig sektor och civilsamhälle.

– Nu tar Södertälje en tätposition i utvecklingsarbetet inom hållbara livsmedel, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Vi vidareutvecklar den långa tradition som Södertälje har inom området, bland annat med företag som Saltå Kvarn, ledande forskning på hållbart jordbruk och vårt prisbelönta arbete med hållbara offentliga måltider.

Projektet ska bland annat utveckla nya marknadskanaler och innovativa produkter, samt förbättra och effektivisera produktionsprocesserna för ökad tillväxt i företagen, fler arbetstillfällen och minskad miljöpåverkan.

– Vi ska arbeta stenhårt för att bidra till ett hållbart och varierat näringsliv i regionen med många små och medelstora livsmedelsföretag samt en levande lantbruksnäring, där nya jobb skapas, säger Karin Voltaire, näringslivschef i Södertälje kommun.

Om projektet. Visionen är att bidra till ett regionalt kunskapscenter för hållbara livsmedel, med Södertälje Science Park som bas. Projektet drivs av Södertälje kommun genom Destination Södertälje och pågår under 2015-2020. Det finansieras till hälften av Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. Resten kommer från Södertälje kommun och dess samarbetspartners KTH och Acturum med Biovation Park. Läs mer på www.destinationsodertalje.se.

 

Mer information:
Angelica Vallgren, Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se
Sara Jervfors, kostchef & projektchef, 08-523 064 66, sara.jervfors@sodertalje.se
Karin Voltaire, näringslivschef Södertälje kommun, 076-648 05 36, karin.voltaire@sodertalje.se
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, 076-648 1152, boel.godner@sodertalje.se