2018

Södertälje inför vårdnadsbidrag den 1 oktober

2008-06-18

Södertälje kommun kommer från och med den 1 oktober 2008 att införa vårdnadsbidrag. Beslutet gäller en försöksperiod som ska utvärderas efter två år.

Riksdagen beslutade i maj om ett frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag.
Kommunfullmäktige i Södertälje kommun har nu beslutat att ett vårdnadsbidrag om högst 3000 kronor per barn i åldern 1-3 år ska införas och utvärderas efter två år. Bidraget gäller barn som inte har plats i offentligt finansierad förskoleverksamhet.

Vårdnadsbidraget i Södertälje införs från och med den 1 oktober och kommer att administreras av kommunstyrelsens kontor, med kommunstyrelsen som politiskt ansvarig.

Mer information kommer under sommaren.

Mer information:
Christina Rapp Lundahl, ekonomidirektör, 08-550 212 16,
christina.rapplundahl@sodertalje.se