2018

Södertälje kommun deltar i nationell jämställdhetssatsning

2018-11-22

Södertälje kommun är en av tolv kommuner i landet som valts ut att delta i Modellkommuner för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

– Jämställdhet är en viktig fråga för oss i Södertälje kommun, säger Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och digitaliseringschef. Jag ser mycket fram emot att få ta del i andra kommuners arbete och få med mig det tillbaka in i våra verksamheter.

I Modellkommuner utvecklar kommuner sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking.

Deltagarna i satsningen ska benchmarka med varandra i grupper om två eller tre under 2019. Sju kommuner som tidigare deltagit i satsningen deltar som mentorer för att stötta arbetet och bidrar med konkreta exempel från sina egna verksamheter.

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan.

Deltagarna träffas fem gånger under ett år: en politiker, en chef och en jämställdhetsstrateg från varje kommun. Mellan träffarna genomförs förbättringsarbeten på hemmaplan, med stöd från SKL.

– Att ha med alla tre nivåer är en avgörande framgångsfaktor. Politiker utbyter erfarenheter med andra politiker, chefer med chefer och strateger med strateger, samtidigt som den här processen ger de olika nivåerna möjlighet att arbeta tillsammans, säger Marie Trollvik, som leder satsningen från SKL.

Satsningen på Modellkommuner finansieras genom en överenskommelse mellan SKL och regeringen om stärkt stöd till jämställdhetsarbete i kommuner, landsting och regioner.

Läs mer om projekt Modellkommuner på SKL:s hemsida (länk, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om SKL:s stöd till kommunernas jämställdhetsarbete (länk, öppnas i nytt fönster)